Etikettarkiv: rötning kompost bokashi bokashi.se metan växthusgaser b

Så hur är det med Bokashi och växthusgaser?

Calendula

Funderar du över vad som egentligen händer i Bokashi processen? Blir det växthusgaser om vi alla börjar använda Bokashi hemma?
Vi vet ju att nu för tiden samlar man in matavfall för att göra biogas – just för att så mycket metan produceras. Grejen är att Bokashi är baserad på en helt annan process – en process som är mycket miljövänlig när det gäller växthusgaser. Från miljösynpunkt är det en av de bästa sätten att ta hand om köksavfall.

Ta ett djup andetag och läs varför!

”Det är inte alls fråga om jäsning rötning utan om jäsning syrning. Det är det som är själva poängen. Skillnaden är att vid rötning går nedbrytningen ytterligare flera steg längre, nämligen ända till proteinernas upplösning och som frisätter bland annat metan gas och flera kolväten (den stinkande doften). Vid Jäsning-Syrning däremot sker nedbrytningen bara till en viss grad och avbryts när ph har sjunkit till en viss nivå och där det organiska materialet konserveras. Kvalitén som utvecklats är ett försmält material som mycket snabbt omsätts i biomassa av levande organismer i marken ex-vis. Jäst och mjölksyrebakterier har dessutom utvecklat biologiska mervärden i materialet i form av aminosyror, vitaminer och enzymer som gynnar de flesta livsformers ämnesomsättning.

Det är detta som gör Bokashin så intressant att det handlar om en kombination av nedbrytning och konservering. Det är sant att en del gas bildas i processen och som vid all normal jäsning handlar om koldioxid. Det är emellertid av ringa betydelse. Kompostprover vid Attleverket i Örebro har visat att ex-vis amoniak utsläpp minskat och att den bundna ammoniaken i komposten ökat. Bokashi innehåller också fotosyntetiserande bakterier som tar kväve och svavelväten ur luften och omvandlar det till biomassa. Effekten blir minskat läckage av drivhusgaser.

Med biologiska utgångspunkter finns det ingen bättre teknologi för återvinning än EM-Bokashi. Nästan allt biologiskt material återupptas och gynnar tillväxt av biomassa samt sker en ökning av biologiska värden som ytterligare gynnar tillväxt av biomassa.  EM-Bokashi är ett effektivt sätt att åstadkomma en ökning av biomassa vilket är unikt i vår civiliserade och högteknologiska värld. Huvudproblemet är att vi tär på biomassan och upplever därför tilltagande miljöstörningar. EM Bokashi är därför en i hög grad viktig angelägenhet för oss att sprida till så många som möjligt.”

Men stor tack till Kai Vogt Westling, Greenfoot (representant för EM Effective Microorganisms i Sverige)